Detalii oferta 106 / 21.08.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
PRODAN GHEORGHE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 6.7500 73011 73011 22 138/7 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
101250.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC PREST AGROIND SRL 2 - ARENDAS 106 / 21.08.2017 1012050.0
PARASCHIV IOANA 3 - VECIN / 0.0
PRODAN MITICA 3 - VECIN / 0.0
SCCASS BRAILA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 5 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2057 / 05.10.2017