Detalii oferta 111 / 29.08.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BURLACU DRAGOMIR NISTOR VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 0.1925 71680 71680 201/1 50 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3330.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
BURLACU PAVEL 1 - COPROPRIETAR / 0.0
MIHALCIOIU GHEORGHE 1 - COPROPRIETAR / 0.0
TOPDEANU DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 111 / 29.09.2017