Detalii oferta 118 / 30.08.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
PANA TUDOREL
PANA IONELIA
NISTOR VASILE
NISTOR VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 4.5000 70233 70233 214/1 23 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
63000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 1 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 118 / 30.09.2017