Detalii oferta 134 / 05.09.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MARIN CRISTINA
PRIBEAGU NECULAI
TÂRLEA LINA
NISTOR VASILE
NISTOR VASILE
NISTOR VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 0.7500 70379 70379 218 21 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
10875.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
CAZACU VICTORIA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
PRIBEAGU GHEORGHE 1 - COPROPRIETAR / 0.0
ALEXE NICU 3 - VECIN / 0.0
STAN CONSTANTIN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 5 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 134 / 05.10.2017