Detalii oferta 159 / 18.12.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
DECU LENUTA
DECU NEAGA
NISTOR VASILE
NISTOR VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 0.2500 71621 71621 175 9/1 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3625.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DECU PARASCHIVA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
ARICI RADU 3 - VECIN / 0.0
VASILE COSTICA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 159 / 18.01.2018