Detalii oferta 172 / 18.12.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MÎRÎE STEFAN
MÎRÎE MIHAELA
NISTOR VASILE
NISTOR VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 0.0883 70448 70448 217 56 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
1325.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
CRAIU SERBANA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
LAZAR GEORGETA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
PRIOTEASA IOANA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
RATEANU VASILE 1 - COPROPRIETAR / 0.0
VOINEA ELENA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 6 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 172 / 18.01.2018