Detalii oferta 4 / 16.01.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
TERCHILÄ‚ IONEL


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 1.0000 -- -- 158,162,165,224 2,2,2,111 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
13000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
JINGA ELENA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
MERTIC PETRICA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
ZAFIU MITA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
IORGA TACHE 2 - ARENDAS / 0.0
MENGU DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
ZAFIU ROMAN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 7 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 4 / 16.02.2018