Detalii oferta 8 / 23.01.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BĂLAN IONEL HÂRȘU MARIUS - FLORIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 1.0000 1.00 72671 72671 946/33/1 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
13000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DUMITRU ION 1 - COPROPRIETAR / 0.0
DUMITRU MIRCEA 1 - COPROPRIETAR / 0.0
DUMITRU ȘTEFAN 1 - COPROPRIETAR / 0.0
MOCANU DUMITRA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 5 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 8 / 23.02.2018