Detalii oferta 18 / 13.02.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
RADULESCU VALENTIN
RADULESCU VICTORITAOFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 0.9986 73001,73000 73001,73000 191 1, LOT1, LOT 2 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
10000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 1 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 18 / 13.03.2018