Detalii oferta 21 / 05.03.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
TONIA FLORENTINA CIOCIA CECILIA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 0.2250 73378 73378 222 224 PASUNI
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
5000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SÎRBU ION 3 - VECIN / 0.0
TUDOR ANICA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 21 / 05.04.2018