Detalii oferta 37 / 14.05.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
TOPALA DORU IULIAN
TOPALA SILVIU FLORIN
NICHIFOR ELENA
NICHIFOR ELENA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MARASU 1.5000 73146 73146 21 133/16 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
22500.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
BALANICA ION 3 - VECIN / 0.0
DOGOJIE STOIANA 3 - VECIN / 0.0
IAS-IMB 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 37 / 14.06.2018