Detalii oferta 189 / 27.08.2015

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
NICOLAESCU AUREL


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
LIPNITA 4.3000 102593 102593 69 947/18 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
49880.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC CARP CEREALPROD SRL 2 - ARENDAS 200 / 22.09.2015 49880.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 2 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE