Detalii oferta 195 / 15.09.2015

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
DUMITRACHE JAN BRESIT IONUT - RAZVAN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
LIPNITA 1.2000 102592 102592 39 622/20 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
1440.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC ALEXANDRU-MADALINA COM SRL 2 - ARENDAS / 0.0
DUMITRACHE FLORICA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE