Detalii oferta 283 / 18.11.2015

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
VASILE NENCA BRAGADIREANU HIULIA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
LIPNITA 1.1334 102581 102581 68 938/9 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
14734.20


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC MIG VAS SRL 2 - ARENDAS 327 / 03.12.2015 14734.2
MOST. GRIGORE FLOREA 3 - VECIN / 0.0
MOST. MANEA VASILE 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE