Detalii oferta 289 / 18.11.2015

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
ENCIU MARIUS ALEXANDRU
ENCIU IONEL-CIPRIAN
ARON EMANOIL


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
LIPNITA 1.1000 102539 102539 37 596/2 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
4950.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
ARON EMANOIL 2 - ARENDAS 330 / 03.12.2015 4950.0
MOST. IFRIM F DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE