Detalii oferta 89 / 17.10.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
Sergentu Dumitru


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
BALENI 0.3500 73179 73179 58 348/5/15 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3000.00 LIBER


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
BOGHEARU GRIGORITA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 2 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE