Detalii oferta 91 / 17.10.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
ZORILA MIRCEA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
BALENI 0.5900 73163 73163 92 437/4 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
7080.00 LIBER


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 1 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE