Detalii oferta 102 / 18.10.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MIHAI CONSTANTIN IONITA GEORGE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
BALENI 0.7100 73088 73088 108 471/46 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
7100.00 LIBER


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
PARASCHIV ZAMFIRA 3 - VECIN / 0.0
VLASCEANU SEBASTIAN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


DOCUMENTE ATASATE