Detalii oferta 66 / 16.11.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
POPA VASILE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.3700 34900 34900 18/3 2914/1 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
500.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DAUCEANU VALERICA 2 - ARENDAS 66 / 28.11.2017 500.0
CHIRIAC TRANDAFIR 3 - VECIN / 0.0
TOPOLEANU MARIA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3370 / 19.12.2017