Detalii oferta 67 / 28.11.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MIHAILESCU STAVRULA GRIGORE TRAIAN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 5.0000 33637 33637 102 36/2 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
80000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC TRANSION AGRO SRL 2 - ARENDAS 67 / 15.12.2017 80000.0
CIUBOTARU NASTASE 3 - VECIN / 0.0
FLORESCU IOAN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3412 / 29.12.2017