Detalii oferta 68 / 14.12.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
VASILE DUMITRU


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 1.0000 30939 30939 21 3116 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
14000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
TANDARA C IONEL II 2 - ARENDAS 68 / 21.12.2017 14000.0
OBANCEA GHEORGHE 3 - VECIN / 0.0
PIRJA STEFAN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 227 / 16.01.2018