Detalii oferta 8 / 14.05.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
DARIE CRISTACHE BURADATENCU VIOREL - CATALIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.2703 30911 30911 41 406/113 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
20000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
I.I. BURADATENCU VIOREL CATALI 2 - ARENDAS 8 / 22.05.2018 20000.0
LEONTE DESPINA 3 - VECIN / 0.0
TOADER ALEXANDRU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1795 / 05.06.2018