Detalii oferta 9 / 08.06.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
VLAD AGRIPINA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.3333 30915 30915 33 222 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
8000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MARCULESCU VASILE-PETRICA+- 2 - ARENDAS 9 / 19.06.2018 8000.0
DEICIU DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
IORDAN STEFAN 3 - VECIN / 0.0
MOISE PARASCHIVA 3 - VECIN / 0.0
STROE VASILICA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 6 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2095 / 10.07.2018