Detalii oferta 10 / 03.07.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
LEICHIHLER ANTON MARCULESCU VIOREL - ALEXANDRU


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 3.0000 30146 30146 33 123 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
12000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MARCULESCU VASILE-PETRICA+- 2 - ARENDAS 10 / 26.07.2018 12000.0
MANEA NATASA 3 - VECIN / 0.0
TURIAC ION 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2265 / 03.08.2018