Detalii oferta 12 / 03.07.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
VLAD AGRIPINA
PETROF ANICA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.2500 30866 30866 4 9/2 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
12000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MARCULESCU VASILE PETRICA 2 - ARENDAS 12 / 19.07.2018 12000.0
COSMA MARCEL CONSTANTIN 3 - VECIN / 0.0
DAN TUDORA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2263 / 03.08.2018