Detalii oferta 21 / 25.10.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
HELDA ELENA MIHAI STEFAN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 3.0000 30770 30770 11 68 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
15000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MIHAI STEFAN 2 - ARENDAS 21 / 08.11.2018 15000.0
BISCEANU OCTAVIAN 3 - VECIN / 0.0
GEORGESCU RADU MARIN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3169 / 26.11.2018