Detalii oferta 24 / 12.11.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
PRUTEANU NICOLAE MIHAI STEFAN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.5000 30784 30784 45/1 288 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MIHAI STEFAN 2 - ARENDAS 24 / 19.11.2018 3000.0
PARASCHIV DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
RETEA R. DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3375 / 12.12.2018