Detalii oferta 26 / 13.11.2018

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
RADU NICOLAE
RADU IOANA
RADU ION


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.0000 30910 30910 24/1 3720/1 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
20000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
ALECU GHEORGHE 2 - ARENDAS 26 / 19.11.2018 20000.0
NADOLIANU CGRISTACHE 3 - VECIN / 0.0
TOADER IANI 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3377 / 12.12.2018