Detalii oferta 1 / 08.01.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BARBU ILEANA BURADATENCU VIOREL - CATALIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 3.0000 31150 31150 26 173/38 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
45000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
I.I. BURADATENCU VIOREL CATALI 2 - ARENDAS 1 / 22.01.2019 45000.0
PASTRAMA CONSTANDA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 288 / 11.02.2019