Detalii oferta 4 / 20.02.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MANOLI IORDANA NICOLAU GABRIEL


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 1.0000 35174 35174 4 39 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
10000.00 COTA PARTE 1/3
Observatii
COTA PARTE 1/3


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC LOMBARDI AGRO SRL 2 - ARENDAS 4 / 11.03.2019 3300.0
TEPELUS ANTON 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 961 / 01.04.2019