Detalii oferta 3 / 26.02.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
TOADER FLORIAN BURADATENCU VIOREL - CATALIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.1250 31154 31154 41 406/112 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
16000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
I.I. BURADATENCU VIOREL CATALI 2 - ARENDAS 3 / 20.03.2019 16000.0
BRANZARU GHEORGHE 3 - VECIN / 0.0
DARIE CRISTACHE 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 916 / 01.04.2019