Detalii oferta 9 / 10.06.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BOLDEA ALEXANDRU NADOLEANU ION


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 2.0000 30481 30481 20 130/27 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
40000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
NADOLEANU ION 2 - ARENDAS 9 / 04.07.2019 40000.0
DRAGOMIR NAZARIE 3 - VECIN / 0.0
DUMITRESCU GABRIELA MIHAELA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1981 / 10.07.2019