Detalii oferta 19 / 01.08.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
LAZAR IOANA
COMAN CATERINA
MARCULESCU VIOREL - ALEXANDRU


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.0500 31875 31875 33 121 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
BREZEANU AURELIA 3 - VECIN / 0.0
VANGHELE GEORGETA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 6 / 01.09.2019