Detalii oferta 20 / 02.08.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
RADU GHEORGHE MIHAI STEFAN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.5000 32439 32439 45 338 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
9468.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MIHAI STEFAN 2 - ARENDAS / 0.0
ARGHIR IORDAN 3 - VECIN / 0.0
TANDARA FLORICA 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA