Detalii oferta 21 / 19.09.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
PREDA GILDA
ARMANASCHI SOFIA
BURADATENCU VIOREL - CATALIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.5000 32350 32350 23 145/3 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
7500.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
I.I. BURADATENCU VIOREL CATALI 2 - ARENDAS 21 / 17.10.2019 7500.0
COMUNA SMARDAN 3 - VECIN / 0.0
VADINEANU ION 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA