Detalii oferta 22 / 29.10.2019

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
BADESCU STEFANA
BUCUR CONSTANTIN
BUCUR JEAN
MANDRA VALERIA
STAN ILIE
STAN IRINA prin madatar STAN ILIE
STAN TANASE
DIMA MARIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.5000 33679 33679 38 268/22 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
7500.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DIMA MARIN 2 - ARENDAS 22 / 26.11.2019 7500.0
NR. CAD 322 3 - VECIN / 0.0
NR. CAD 324 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3389 / 09.12.2019