Detalii oferta 1 / 10.01.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
ROMAN VASILE MARCULESCU VASILE PETRICA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.0000 33777 33777 13/LOT 2 94 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
14200.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
MARCULESCU VASILE PETRICA 2 - ARENDAS 1 / 06.02.2020 14200.0
NR CAD 32510 3 - VECIN / 0.0
NR CAD 32514 3 - VECIN / 0.0
NR CAD 32669 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 5 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 353 / 13.02.2020