Detalii oferta 2 / 27.01.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
LITEANU FLORICA
DRAGOMIR EMILIA
TARU EUGENIA
TUDOR VIOREL
TIRU DANIEL FLORENTIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.0000 31925 31925 33 123 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
19040.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC DAMAD BIOFARM 2 - ARENDAS 2 / 24.02.2020 19040.0
31924 3 - VECIN / 0.0
31926 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 610 / 04.03.2020