Detalii oferta 7 / 09.03.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
RUSAN VERONICA-DEMETRA PUISOR MARIA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 2.1670 32582 32582 18 115/7 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
52116.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC AGRO SCHINAU SRL 2 - ARENDAS 7 / 02.04.2020 52116.0
NR CAD 32581 3 - VECIN / 0.0
NR CAD 32583 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1258 / 23.04.2020