Detalii oferta 10 / 11.03.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
SIMA GHEORGHE NADOLEANU PETRACHE


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.5000 33080 33080 45/1 295 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
8000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
NADOLEANU PETRACHE 2 - ARENDAS 10 / 03.04.2020 8000.0
NR CAD 33079 3 - VECIN / 0.0
NR CAD 33081 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1255 / 23.04.2020