Detalii oferta 7 / 09.07.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
STAN ANA DIMA MARIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
MACIN 0.5000 33660 33660 4 24/3 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
9680.00 -
Observatii
-


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DIMA MARIN 2 - ARENDAS 7 / 09.07.2020 9680.0
ANTON IOANA 3 - VECIN / 0.0
VACARU MARIN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA