Detalii oferta 16 / 27.07.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
TOADER ANICUTA

SPAIMA TUDORITA
STAN ANA
STAN NICOLAE
TOADER CONSTANTIN
TOADER DUMITRU
PRAJA TUDOREL


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.0000 33651 33651 38 268/9 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
22000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DRUM 3 - VECIN / 0.0
NR CAD 33650 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care nici unul nu a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
VANZARE LIBERA - Adev. 1 / 27.08.2020