Detalii oferta 17 / 09.09.2020

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MUNTEANU ILINCA DANILA DUMITREL GABRIEL


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 0.4487 32297 32297 34 224/35 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
5000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
DANILA DUMITREL GABRIEL 2 - ARENDAS 17 / 01.10.2020 5000.0
NR CAD 32296 3 - VECIN / 0.0
NR CAD 32298 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 2479 / 12.10.2020