Detalii oferta 23 / 11.04.2016

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
DAFINOIU VIORICA

CIUPITU JANI


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.9000 33838 33838 85 459 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
5000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC LOMBARDI AGRO SRL 2 - ARENDAS 23 / 25.04.2016 5000.0
PAPUC ION 3 - VECIN / 0.0
STEREA M VASILE 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1266 / 19.05.2016


DOCUMENTE ATASATE