Detalii oferta 25 / 15.04.2016

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
CALIN CONSTANTA
BADESCU ADELINA VALENTINA
CALIN ODHELIN SOFIAN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.3500 33967 33967 102 36 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
2275.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC TRANSION AGRO SRL 2 - ARENDAS 25 / 12.05.2016 2275.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 2 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1263 / 19.05.2016


DOCUMENTE ATASATE