Detalii oferta 51 / 16.11.2016

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
CRISTEA CRISTITA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.5000 34733 34733 85 459 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
HOGEA IONEL 2 - ARENDAS 51 / 07.12.2016 3000.0
SARAU ALEXANDRU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 3 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 3080 / 27.12.2016


DOCUMENTE ATASATE