Detalii oferta 5 / 01.02.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MITACHE ZINA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.3000 34475 34475 - 471/1 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
3000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
HOGEA IONEL 2 - ARENDAS 5 / 24.02.2017 3000.0
DUDU T GHEORGHE 3 - VECIN / 0.0
IACOB DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 523 / 08.03.2017