Detalii oferta 4 / 01.02.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MITACHE ZINA


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.1500 34825 34825 12 238 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
1000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
HOGEA IONEL 2 - ARENDAS 4 / 24.02.2017 1000.0
CHIRON DUMITRU 3 - VECIN / 0.0
CHIRON MARIN 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 522 / 08.03.2017