Detalii oferta 7 / 13.02.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
CONSTANTIN ALEXANDRU


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
JIJILA 0.4937 32770 32770 20 463/1 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
5000.00
Observatii


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
SC VANIB CERES SRL 2 - ARENDAS 7 / 07.03.2017 5000.0
BARANGA RADU 3 - VECIN / 0.0
DUDUTA GH ST ION 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 724 / 23.03.2017