Detalii oferta 6 / 29.03.2017

VANZATOR(I) / IMPUTERNICIT

Nume si prenume /
Denumire PJ
Telefon E-mail Imputernicit
MANGIR PETRE BURADATENCU VIOREL - CATALIN


OFERTA DE VANZARE

Informatii privind terenul
Comuna
Orasul
Judetul
Suprafata
- HA -
Numar
Cadastral
Numar
Carte
Funciara
Numar
Tarla / lot
Numar
Parcela
Categoria
de folosinta
SMARDAN 1.0000 30792 30792 41 406/68 ARABIL
Pret de vanzare - LEI Conditii de vanzare
12000.00


LISTA PREEMPTORILOR

Nume si prenume /
Denumire PJ
Rang Nr si Data
inreg oferta
Pret
oferit
I.I. BURADATENCU VIOREL CATALI 2 - ARENDAS 6 / 19.04.2017 12000.0
PETREA T. ION 3 - VECIN / 0.0
SEVASTIN MARCU 3 - VECIN / 0.0
STATUL - ADS 4 - STATUL ROMAN / 0.0
TOTAL : 4 preemptori din care 1 a comunicat acceptarea ofertei


REZOLUTIE PROCEDURA
AVIZ FINAL POZITIV - nr 1171 / 16.05.2017


DOCUMENTE ATASATE